Najczęściej zadawane pytania

Nie, nadal możesz używać swojego portfela do wypłacania środków. Delegacja to coś innego niż depozyt bankowy. Delegując, pozwalasz nam uczestniczyć w protokole w Twoim imieniu, nic więcej.
Absolutnie nie. Nigdy nie poprosimy o Twój klucz prywatny ani o Twoje słowa źródłowe. Your private key – your money.
Nie ma minimalnej kwoty