Delegacja i Nagrody

Zanim zaczniemy

Co to jest delegacja

Protokół Dowodu Stawki Cardano działa w oparciu o tzw. Pule Stawek. Są to specjalne serwery, które zatwierdzają transakcje i wykuwają bloki w zamian za nagrody (czyli Adę). Zamiast wyliczać funkcję skrótu na wyścigi jak w przypadku Bitcoin’a, w Cardano dzielimy czas na Epoki (5 dni), Każda epoka posiada x slotów. W każdym slocie losujemy jedną Adę, właściciel tej konkretnej Ady, który bierze udział w losowaniu ma możliwość wykuć blok. Dlatego też, występuje zależność: Im więcej masz Ady, tym większa szansa na wygraną (jak w lotto).  Gdy nie dysponujemy środkami finansowymi aby stać się znaczącym “graczem” możemy wraz z innymi stworzyć Pule Stawek, która działa podobnie jak wspólna lokata. Wspólnymi siłami możemy konkurować z bardziej zamożnymi uczestnikami protokołu, a nagrody dzielimy proporcjonalnie do wkładu (pod odjęciu prowizji od właściciela Puli Stawek). Delegacja nie zamraża naszych kryptowalut w przeciwieństwie do tradycyjnej lokaty, w każdej chwili możemy wypłacić lub zmienić Pulę.

Kiedy i jak otrzymuje się nagrody

Nagrody otrzymuje się wtedy, gdy pula do której oddelegowaliśmy Adę, wykuje blok. Poniższy diagram pokazuje, kiedy dostaniemy nagrodę:

Z powyższego wynika, że w przypadku pierwszej delegacji, musimy czekać co najmniej 15 dni (3 pełne epoki) na otrzymanie nagrody za delegacji (w przypadku gdy w Epoce 3, nasz stake pool wykuje blok).

 

W przypadku gdy zmieniamy delegację sytuacja wygląda jak poniżej: 

Z powyższego wynika, że przy zmianie delegacji nie tracimy nagród które na nasz oczekują. Wszystkie opisane powyżej akcje odbywają się równolegle.

Wysycenie/Saturacja Puli Stawek

Bardzo ważnym elementem protokołu jest tzw. Saturacja. Rozwiązuje ona problem nadmiernego rozrastania się Puli, co mogło by prowadzić do decentralizowania sieci. W konsekwencji jedna Pula mogła by wykuwać np.: 60% wszystkich bloków, co mogłoby skusić jej delegatorów do modyfikacji historii. Dlatego też protokół Ouroboros wprowadza pojęcie Wysycenia. Jeśli jakaś Pula posiada oddelegowane środki > 1% wszystkich aktywnie delegujących środków w całej sieci jej nagrody za wykucie bloku drastycznie spadają, co zachęca jego delegatorów do zmiany puli aby zmaksymalizować zyski. Pamiętajmy o tym wybierając Pule do delegacji

Delegowanie

Operację Delegowania możemy w bardzo łatwy sposób wykonać z poziomu Portfela. Użyjemy do tego celu Daedalusa. Po otwarciu aplikacji klikamy w ikonkę sieci.

Następnie, przechodzimy do zakładki Stake Pools. Tam możemy wyszukać dostępne Stake poole


Każdy stake pool powinien posiadać ticker, czyli skrót od 3 do 7 liter. W przypadku Dragon pool, nasz ticker to DRAG. Oprócz tego możemy przeglądać podstawowe informacje jak pledge (czyli ilość wkładu własnego właściciela puli), liczbę wykutych blocków, stronę internetową oraz krótki opis. Na potrzeby naszego przykładu spróbujemy oddelegować naszą Adę do Stake pool’a: DRAG. W tym celu klikamy jak poniżej:

Nastepnię musimy przejść przez krótkie potwierdzenie delegacji. Uwaga, jako że my już oddelegowaliśmy do DRAG’a Twój widok może się różnić od naszych zrzutów ekranu

Najpierw wybieramy konto z którego chcemy delegować:

Następnie, raz jeszcze potwierdzamy wybór naszego Stake Poola:

W kroku ostatnim potwierdzamy wybór.

Taktyka Delegacji

Delegowanie jest pewnego rodzaju inwestycją, która powinna przynieść zyski. Dlatego ważne jest to aby mądrze wybrać i w odpowiednim czasie zmienić Pule to której delegujemy. Posłużymy się podobieństwami do inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.  Zasadniczo dysponujemy 3 podejściami inwestowania:

1. Stabilny wzrost
Gdy nie chcemy inwestować agresywnie, wybieramy spółki z ugruntowaną renomą i pewnością że nie upadną w najbliższym czasie, mamy pewność zysków lecz wiemy, że nie będą to duże zyski (powinniśmy się zadowolić 3-5 %). 

2. Ryzyko

Mniejsze i wschodzące spółki mogą zapewnić duży wzrost (rzędu nawet 30 – 40 %) lecz są obarczone dużym ryzykiem. Możemy dużo zyskać gdy spółka stanie się bardziej rozpoznawalna lub będzie mieć dobre wyniki finansowe. Z Drugiej strony może upaść z dnia na dzień powodując naszą stratę.

3. Wyważona

Stosujemy metodę 80/20. 80% środków inwestujemy w stabilne spółki ograniczając ryzyko, pozostałe 20% w mniej stabilne licząc na duży zysk, lecz także licząc się, że możemy stracić 

Powyższe podejście możemy zastosować do wyboru Puli.

Pula z większą ilością oddelegowanych Cardano, będzie przynosić stabilny zysk rzędu 5%, będzie miała dużo okazji do stworzenia bloków, jednak pamiętajmy, że nagrody które dostaniemy są proporcjonalne do naszego wkładu i w stosunku do innych delegujących. Musimy także pamiętać, że duże pule, mogą się nasycić dość szybko i nagrody zmniejszą się znacząco

Gdy wybierzemy pulę z niską ilością delegowanych Ada, mamy mniej szans na wykucie bloku, ale nagrody będą większe. Dodatkowo właściciel puli może być bardziej skłonny do rezygnacji z prowizji aby zachęcić delegujących.

Radzimy dywersyfikować ryzyko i oddelegować Adę do przynajmniej dwóch Puli (jednej stabilnej, drugiej wschodzącej) w stosunku 80/20 na korzyść tych bardziej ugruntowanych. Pamiętajmy, że kurs kryptowalut jest mniej stabilny niż walut fiducjarnych, dlatego nawet trzymając Adę w bardziej stabilnych Pulach nie jesteśmy pewnie ile zarobimy przeliczając na złotówki.

Uwaga:

Na dzień dzisiejszy nie jest dostępna multi-delegacja, dlatego też musimy stworzyć więcej niż jedno konto w Daedalusie i oddelegować każde konto z osobna