Kryptowaluty a Prawo Podatkowe

Kryptowaluty to Prawo Majątkowe

Według sądów administracyjnych kryptowalutę uważa się za prawo majątkowe, co zakwalifikuje transakcję obrotu kryptowalutami jako umowy sprzedaży i zamiany praw majątkowych, a co za tym idzie – opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przychód z kryptowalut

Definicja przychodu z kryptowalut została wskazana w art. 17 ust. 1f ustawy o PIT. Zgodnie z nią „Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.”. Co za tym idzie płacimy podatek jedynie, gdy wymienimy kryptowalutę na walutę fiducjarną lub towar.

19% Podstawy Opdatkowania

Skoro kryptowalutę traktujemy jako prawo majątkowe, to obrót nią opodatkowany jest 19 proc. podstawy. Opodatkowaniu podlega tzw. „czysta wartość dochodu”. W deklaracji podatkowej wyliczamy podatek od różnicy ze wszystkich transakcji kryptowalutami w trakcie roku podatkowego. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku PIT-38 nie ma kwoty wolnej od podatku. Podatnik zobowiązany jest zapłacić zysk bez względu, czy zarobił 1 mln zł, czy 1 zł. Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe nie są zobligowani do płacenia jakichkolwiek zaliczek w trakcie roku podatkowego. Podatek płatny jest nie później niż do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.

Przykład

  1. Kupujemy Cardano za 1000 zł.
  2. Wykonujemy wielokrotne transakcje na różne adresy Cardano lub też np.: Na Bitcoina 
  3. Przelewamy wszystkie zgromadzone środki na jedno konto Cardano (np.: na giełdzie Kraken)
  4. Wymieniamy wszystkie Cardano na Euro. Zarobiliśmy 1100 zł
  5. Przelewamy Euro na swoje konto.
  6. Wyliczamy podatek: 1100 – 1000 = 100 * 0.19  = 19 zł

Zeznanie podatkowe - PIT-38

Dochód z kryptowalut rozliczamy PIT’em 38. Deklarację składa się do 30 kwietnia 2020 r. PIT 38 wypełniamy jako osoby fizyczne uzyskujące przychody kapitałowe. Nie jest możliwe złożenie PIT-38 razem ze współmałżonkiem, nawet jeśli oboje uzyskali dochody kapitałowe.

PIT-38 - Strata

W przypadku posiadania straty w latach ubiegłych mamy możliwość uwzględnienia 50% straty z ostatnich pięciu lat. Jak to wygląda w praktyce pokaże nam to PIT 38 rozliczenie straty z lat ubiegłych przykład: należy wyobrazić sobie, że 2 lata temu osiągnęliśmy stratę w wysokości 8000 zł. Rok temu zarobiliśmy 8000 zł. Maksymalnie możemy rozliczyć 50% straty, więc możemy 4000 zł odjąć od naszego zobowiązania podatkowego i zamiast podatku w wysokości 1520 zł (19% z 8000 zł) zapłacić jedynie 760 zł (19% z 4000 zł). W przypadku kolejnego zyskownego roku, możemy rozliczyć pozostałość naszej straty. Natomiast należy pamiętać, że strata może być rozliczona z ostatnich 5-ciu lat. Oznacza to, że w momencie, kiedy po dłuższej nieobecności na rynku zakończyliśmy rok z zyskiem, to nie mamy możliwości rozliczenia straty sprzed np. 10 lat. Tak samo w przypadku kilku lat strat z rzędu, nie możemy uwzględniać straty, która nie została rozliczona sprzed 6-iu lat.